DKI Jakarta

pbwashliyah@gmail.com

IndonesianArabicThaiEnglishChinese (Simplified)

Tag: #Aswan Nasution

Mengapa Nikmat Diganti Bencana?

"TIDAK ada suatu musibah yang menimpa , kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan...

Keterkaitan Akhlaq Dengan Aqidah

"Sungguhnya Kami telah menyucikan mereka dengan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan kepada negeri akhirat." {QS. Shad : 46}. RUANG LINGKUP Islam terdiri...

Ada Dua Nikmat yang Sering Dilupakan Manusia

“Saidina Ali Ra. berkata: “Rezeki yang diperoleh hari ini masih bisa diharapkan dan diganti pada hari esok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak...

Al Washliyah Hendaknya Pandai Membaca Tanda Zaman

"Demi masa . Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasihati supaya mentaati kebenaran...

Keistimewaan dan Kecemerlangan Mazhab Syafi’i

PENDIRI Mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saaib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib...

Aswan Nasution: Mengembalikan Fungsi Masjid

"Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada...

Budaya Membaca Membuka Wawasan dan Merubah Pola Pikir Generasi

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan...

Mengangkat Ekonomi Umat Melalui Masjid

"Masjid dalam syiar Islam di zaman Rasulullah Muhammad SAW memegang peran sentral. Tak hanya sebagai pusat ibadah, masjid adalah pusat pemberdayaan umat." MASJID, mampukah berperan...